Ruhçuluğa göre:
Trans sırasında görme ya da işitme yoluyla bir medyom tarafından alınan bilgilerin sadece ehillere aktarılıp öğretilmesi.
Kişisel deneyle sağlanan içsel bilgi, herkese anlatılamayan, üçbuut dışı bir mekân ve zamandan gelen şuurlu etkilerin meydana getirdiği bilgi topluluğudur. Bu tür bilgiyi sağlayan iç tecrübeler üç boyutlu mekân ve zamana ait dil ile ifade edilemezler. Soyut karakterli, dinsel nitelikli, simgeseldirler. Veli ve mürşitler bu dinsel ezoterik bilgiyi telepatik olarak alırlar; bir tür vahiydir. Çağımızda ezoterizm, inisiyelerin ilhamlı bilgilerine dayalı bir felsefedir. Simgecilik temel ifade tarzıdır.
Ezoterizme göre:
1 – Tabiat ve bilimin bütün sırlarını açıklayan basit ve evrensel bir ifşaat vardır.
2 – Bu sır sadece inisiyelere emanet edilebilir.
3 – Sırların bilgisini en yüksek ruhanî liderlere ve Dünya’nın geçici sahiplerine ayıran bir gelenek kesinlikle mevcuttur.
4 – Bu sırları ifade eden bazı işaret ve geometrik şekiller sürüp gelmiştir ve bunları sadece inisiyeler bilir.
Subscription
E-Posta Kayıt:Kitaplar