Tekrardoğuş, bir tekamül aracı olarak evrensel bir yasadır. Tekâmül etmekte olan her varlık, madde içinde deneyim ve görgüsünü artırmak için çeşitli bedenler ve kimlikler içinde, sayısız kereler maddesel âlemlerde doğarlar. Tekrar tekrar doğma tam bir İlâhî Yasa’dır.
Tekrardoğuş, inanç ve bilgisi, dünyanın en eski inanç ve bilgisidir. Bütün milletlerde ve bütün kutsal metinlerde bunu görmek mümkündür.
Varlığın esası, özü olan ruh, çeşitli elbiseler giyiyormuş gibi, tekâmülü boyunca muhtelif bedenlere bürünür. Cinsiyet, milliyet, ırk, genel hayat düzeni gibi hususlar, varlık enkarne olmadan evvel bir düzen altına alınır. Buna “genel hayat plânı” denir.
Tekrar doğmak bir kefaret ve ceza değildir. Varlık dünyaya her gelişinde geçmiş hayatlarının toplu ürünü olan bir durumla karşılaşır. Bu toplu ürün, varlığın kendi faaliyetlerinin bir sonucu olarak meydana gelmiştir. Kendisi kör bir kaderin mahkûmu değildir.
Varlık kendi özel kaderini bizzat kendisi meydana getirir Bu kadere, Doğu’da Karma denir.
Her insanın karması, onun genel hayat plânını belirleyen en önemli faktördür. Böylece, reenkarne olacak varlığın tekâmül şartları kendi karması sayesinde meydana gelir.
Her maddî ortam, belli bir tekâmül öğretimine vasıtalık eder. Bu öğretimin belli bir programı ve zamanı vardır. Varlığın reenkarnasyonu bu öğretimin tamamlanmasına kadar sürer. Yani tekrardoğuşlar bir ruhsal öğrenimin tamamlanması içindir. Her doğuş ve bedeni terk ediş bir imtihan ve dinlenme devresini teşkil eder. Ve tekrar doğan varlık, böylece, artık o maddesel ortamda (örneğin dünyada) doğmayacak bir liyakate ulaşıncaya kadar bedenlere girer ve çıkar. Nihayet, bir okuldan mezun olurcasına, zorunlu olarak dünyaya doğmaktan kurtulur. Artık Dünya Okulu’nu bitirmiş demektir. Bundan sonra dünyada tekrar doğması gerekirse bu, varlığın bir vazifeyle, kendi arzusu ile doğması demektir: Doğup doğmamanın seçimi varlığa kalmıştır. Tekrardoğuş Evrensel bir Yasadır. Ve Hintlilerdeki Tenasüh kavramından çok farklıdır.
KAYNAK: Ruh ve Madde Yayınları, Metapsişik Terimler Sözlüğü
Subscription
E-Posta Kayıt:Kitaplar